Mediation in arbeidsconflicten

En toen was er een conflict…..

Mediation of bemiddeling betekent dat de deelnemers aan de mediation zelf het conflict oplossen door onderhandelingen, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Je gaat zelf op zoek naar een bevredigende en duurzame oplossing. De nadruk in de mediation ligt op het onderzoeken van wederzijdse belangen, waarbij gewerkt wordt een oplossing die voor alle deelnemers acceptabel is. Hierdoor kan de relatie op langere termijn in stand blijven.

Een mediation verloopt volgens strikte regels, waarbij afspraken worden gemaakt over onder meer vertrouwelijkheid en neutraliteit van de mediator. In welke mate mediation of een ander vorm van conflictbemiddeling wordt ingezet hangt af van de voorkeuren, maar ook van de mate waarin het conflict is geëscaleerd. Ik richt mij vooral op conflictsituaties in arbeidsrelaties.

Wil je meer weten? Neem gerust eens contact op of maak een afspraak voor een vrijblijvende intake.