Coaching

Coaching is een breed begrip. Ik richt me op coaching waar het gaat om ontwikkelen en persoonlijk sterker worden in relatie tot werksituaties. Het succes van organisaties is in belangrijke mate afhankelijk van de mensen die er werken. Gemotiveerde mensen. Mensen die gemotiveerd zijn en weten wat ze willen, doen datgene waar ze goed in zijn en behouden de regie over hun eigen loopbaan.

Voorbeelden van thema’s die binnen mijn praktijk tijdens coachingsessies aan de orde komen:
– Persoonlijk leiderschap/in je kracht staan;
– Hoe verbeter ik mijn persoonlijke effectiviteit?:
– Welke gedrag en welke vaardigheden zou ik eigenlijk willen ontwikkelen om beter invulling te geven aan mijn (toekomstige) functie?
– Wie ben ik in mijn werk en hoe kan ik daar authentiek en professioneel vorm aan geven?
– Hoe inspireer ik mijn omgeving tot een vruchtbare samenwerking, van junior tot senior?
– Hoe ga ik om met werkdruk en creëer ik een goede balans tussen werk en privé?

Loopbaancoaching
Specifieker nog is coaching gericht op de loopbaan. Weten waar iemand goed in is en waar hij of zij in het werk vrolijk van wordt, is dikwijls moeilijk te benoemen.  Misschien ben je al toe een nieuwe uitdaging of moet je wel in actie komen omdat je baan binnen afzienbare tijd verdwijnt. Of wil je gewoon weten of je nog wel met de juiste dingen bezig bent. De 1-daagse training ‘Jij en je Werk’ zou dan iets voor je kunnen zijn. Met individuele loopbaancoaching ga je verder: wie je bent, waar je goed in bent en wat je kan worden uitgediept. Desgewenst wordt het traject afgesloten met een concreet stappenplan.

Teamcoaching
Helaas ontstaat er soms een situatie waarbij een team vastloopt in communicatie of samenwerking. Conflicten kunnen dan zo groot geworden dat het niet meer lukt om hierover als team een gesprek te voeren. Er zijn verwijten over en weer en er wordt veel geroddeld in kleine groepjes. Heel natuurlijk gedrag, omdat het zorgt voor veiligheid en erkenning van ieders standpunt. Maar het zal duidelijk zijn dat vroeg of laat conflicten in de weg gaan staan van effectiviteit van het team of de gezondheid van de teamleden. Met teamcoaching wordt gewerkt aan een constructieve manier om met elkaar weer in gesprek te komen. Vaak is de veiligheid binnen het team verdwenen en dan is het spannend of misschien wel te moeilijk om samen de gesprekken aan te gaan. Tijdens de teamcoaching wordt gewerkt aan het helpen uitspreken en naar elkaar te luisteren. Daarvoor zijn diverse methodieken en theoriën die ingezet kunnen worden, zoals vanuit Transactionele Anaylyse, de teamrollen van Belbin en de kernkwadranten van Ofman.